เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้247
mod_vvisit_counterเมื่อวาน343
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้590
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว3656
mod_vvisit_counterเดือนนี้13855
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21774
mod_vvisit_counterทั้งหมด833421
Untitled document

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา"

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วุฒิ

วิชาเอก

วัน/เดือนปี

วุฒิ

สอนประจำชั้น

ตำแหน่ง

เกิด

บรรจุ

การศึกษา

ที่ปฏิบัติงาน
  ร.ร.นี้

ลูกเสือ

1

นายภูมิพัฒน์

ภาคภูมิ

321

ผู้บริหาร

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

21 ก.พ.2511

4 มิ.ย.2533

 

 

ค.บ.

ค.ม.

 

 

เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริหารการศึกษา

1 พ.ย.2553

CWB

พุทธศาสนา

2

นางสุจินตนา

บุษกรจงกลกุล

323

ครู  คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

18 ก.ย. 2502

1 พ.ค. 2521

ค.บ.

สังคมศึกษา

1 มิ.ย. 2526

ATC

 

ประถมศึกษาปีที่  2

3

นางมณฑิรา

ประเสริฐกุล

5254

ครู คศ.2

ชำนาญการ

16 ก.ค. 2507

1 มิ.ย. 2552

ศษ.บ.

การศึกษาปฐมวัย

1 มิ.ย. 2552

BTC

 

อนุบาล 3

4

นางสาวศศิวิมล

ระภาเพศ

326

ครู คศ.2

ชำนาญการ

11 ม.ค. 2512

1 มี.ค. 2550

ค.บ.

ศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

บริหารการศึกษา

8 มิ.ย. 2555

ATC

ประถมศึกษาปีที่  3

5

นางอธิชา

 

ใจบุญ

327

ครู  คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

21 มิ.ย. 2517

5 ม.ค. 2549

ค.บ.

คณิตศาสตร์

24 ก.พ. 2553

ATC

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

นางวีนา

ผ่องศิริ

329

ครู คศ.2

ชำนาญการ

19 พ.ย. 2523

 

10 ก.ย. 2551

 

วท.บ.
ค.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารการศึกษา

 

8 มิ.ย. 2555

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

7

นางสายรุ้ง

กองแก้ว

 

ครู คศ.2

ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

นายสุทธิพร

ดาวเรือง

1906

ครู คศ.1

-

20 ก.พ. 2534

 16 ธ.ค. 2557

ศษ.บ.

ดนตรี

16 ธ.ค. 2557

ATC

ประถมศึกษาปีที่ 5

9

นางกษมา

ภาคภูมิ

 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

11 ส.ค. 2498

16 พ.ค. 2522

ค.บ.

พลศึกษา

1 ก.พ. 2561

 

อนุบาล 2

 

10

นางสาวยุพา

เชื้อรุ่ง

 

พนักงานราชการ

 

6 ก.พ. 2534

3 ม.ค. 2561

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

3 ม.ค. 2561

 

 

11

นางสาวจริยา

คำเกลี้ยง

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

24 มี.ค. 2534

 

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

12

นายมนัสนันท์

แสงทอง

 

นักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14